The Capitalist

心 智 財

2024-07-18 T5

Hải Khang Vương / Chủ quản

UNIVERSE:998 資本 $ BHH ~ CDH ~ DKG

TƯ BẢN. PHÁT TRIỂN TƯ BẢN. QUẢN TRỊ TƯ BẢN

freedom

tự do tâm trí. tự do tiền bạc. cuộc sống tự do

mọi thứ là do mình tạo ra

TÔI LÀ CHỦ THỂ CỦA SÁNG TẠO

CHỦ TỊCH CỦA CUỘC ĐỜI
CHỦ TRÌ CỦA CUỘC SỐNG
CHỦ NHIỆM CỦA CÔNG TÁC
CHỦ TƯỚNG CỦA SỰ NGHIỆP